Wydruki wykonujemy na najnowszych urządzeniach cyfrowych i atramentowych renomowanych producentów Konica Minolta i HP. To szybkie urządzenia wielofunkcyjne pod względem drukowania kopiowania, skanowania. Wykorzystanie zaawansowanych technologi druku pozwala nam uzyskać doskonałą jakość wydruków zarówno czarno-białych jak i kolorowych.

Drukujemy pliki przygotowane w programach:

  • MS Office 
  • Corel Draw (do wersji X4)
  • Auto Cad
  • Adobe Reader 

Świad­czy­my kom­plek­so­we usłu­gi dla biur ar­chi­tek­to­nicz­nych, geo­de­tów, firm bu­dow­la­nych, kon­struk­tor­skich i bu­dow­nic­twa dro­go­wo-mo­sto­we­go. Wydruki wielkoformatowe A4-A0

Wydruki A4 - A0Wydruki A4 - A0

Pliki przesyłać nam można drogą e-mailową lub przynośić na dowolnych nośnikach np. płyta CD, DVD, pamięci usb (pendrive).
Zajmujemy się również redagowaniem prac dyplomowych, zaliczeniowych. Służymy pomocą przy projektowaniu różnych plakatów, wizytówek itp.